ENGIE w Polsce

ENGIE jest globalną grupa energetyczną, której powstanie datuje się na I połowę XIX wieku.

ENGIE działa w blisko 70 krajach na 6 kontynentach, zatrudniając ok. 155 000 pracowników.

Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli i wchodzi w skład głównych

miedzynarodowych indeksów giełdowych.

Obecność ENGIE w Polsce sięga lat 90-tych i nakierowana jest na ciągły rozwój oferowanych usług, jak i poszerzanie grona zadowolonych klientów.

W ramach grupy posiadamy osoby mogące się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej, wytwarzania i dystrybucji energii, prac studialnych i projektowych, czy też realizacji złożonych projektów inwestycyjnych. Posiadamy też zespół dedykowany do długoterminowej obsługi wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych z gwarancją, Dzięki potencjałowi grupy kapitałowej, ENGIE jest aktywnym uczestnikiem rynku PPP w Polsce. Nasi pracownicy mogą służyć doradztwem na każdym etapie przygotowaniu projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Na terenie Polski nasze centra kompetencji to:

 • ENGIE Services – obsługa i utrzymanie obiektów, projekty PPP, lokalne źródła energii
 • ENGIE EC serwis – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • ENGIE Technika Instalacyjna – efektywność energetyczna, instalacje mechaniczne
 • ENGIE Elektromontaż – instalacje elektryczne
 • ENGIE EC Slupsk, ENGIE Złotów, ENGIE Term – wytwarzanie i zaopatrzenie w ciepło
 • ENGIE Zielona Energia –źródła odnawialne, sprzedaż energii.

Kluczowe dane ENGIE w Polsce:

 • ponad 400 mln PLN wartości obrotów osiąganych przez grupę,
 • ponad 1200 obsługiwanych klientów,
 • ponad 2 mln m2 obsługiwanych powierzchni,
 • ponad 2500 gospodarstw domowych, do których dostarczane jest ciepło
 • 12 województw ze stałą obecnością ekip serwisowych
 • 9 biur na terenie kraju
 • ponad 650 zatrudnionych pracowników

ENGIE posiada również udziały w innych podmiotach związanych z rynkiem wytwarzania energii jak i efektywności energetycznej.

Dzięki przynależności do grupy ENGIE oferujemy naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

Współpracujemy z innymi podmiotami związanymi z grupą kapitałową takimi jak: Tractebel, Safage i SITA oferując możliwość świadczenia jeszcze bardziej kompleksowych usług.