Misja i wizja

Misja:
Zapewnienie mieszkańcom Złotowa komfortu cieplnego poprzez dostarczanie energii cieplnej i innych usług w sposób zapewniający bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność ekonomiczną działalności operacyjnej uwzględniając wymogi ochrony środowiska, oczekiwania społeczności lokalnych oraz dbając o zadowolenie i bezpieczeństwo pracowników i udziałowców.

Wizja:
Spółka ciepłownicza działająca w większej grupie, wykorzystująca najlepsze rozwiązania, będąca preferowanym przez odbiorców dostawcą ciepła i innych usług oraz będąca ważnym uczestnikiem w życiu społeczności lokalnej.

Koncepcja biznesowa:
Wykorzystanie działań wszystkich pracowników w celu ciągłego podnoszenia poziomu świadczonych usług poprzez bliską współpracę z odbiorcami, instytucjami, samorządem terytorialnym oraz jednostkami naukowymi aby bazując na osiągnięciach nowoczesnej technologii i organizacji zapewniać ciągłą poprawę produkcji energii cieplnej i ograniczać jej niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.