O nas

ENGIE Złotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością już od blisko 40 lat służy Klientom swoją wiedzą, świadcząc szeroki zakres usług związanych z dostawą ciepła. Spółka dostarcza energię cieplną dla około 60% mieszkańców Złotowa oraz dla większości instytucji samorządowych, sfery handlu, usług i drobnego biznesu jak również dla części firm z sektora przemysłu.
Nasza spółka działa na podstawie koncesji udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Ceny i stawki opłat stosowane przez Spółkę podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki.
Oferujemy pełen zakres usług związanych z przyłączeniem odbiorców do sieci ciepłowniczej, dostawą energii cieplnej jak również konserwacją urządzeń ciepłowniczych.
Możliwości finansowe Spółki pozwalają na współfinansowanie realizowanych inwestycji przyłączeniowych, obniżając zaangażowanie środków własnych przez odbiorców.
Celem Spółki jest zapewnienie Naszym Klientom komfortu w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Ciepło z miejskiej sieci to także istotny wkład w bezpieczne i czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy.