Etyka

Nasze zasady etyczne

 

Polityka etyki i zgodności ENGIE opiera się na czterech zasadach:

  1. Postępuj zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami

W każdej sytuacji pracownicy i podmioty Grupy muszą przestrzegać prawa międzynarodowego, krajowego i lokalnego,
a także zasad etyki biznesowej odnoszących się do ich działalności.

  1. Zachowuj się uczciwie i promuj kulturę uczciwości

Uczciwość musi rządzić zarówno relacjami biznesowymi jak i międzyludzkimi, a także codziennymi praktykami zawodowymi. W związku z tym ENGIE zachęca do zgłaszania incydentów etycznych. Żaden pracownik nie może zostać ukarany za skorzystanie ze sposobu zgłaszania takich incydentów w dobrej wierze, bez złośliwości i zgodnie z warunkami określonymi przez prawo oraz zgodnie z polityką ENGIE dotyczącą sygnalizowania nieprawidłowości.

  1. Bądź lojalny

Należy dotrzymać zobowiązań; komunikacja odbywa się w dobrej wierze i w duchu przekazywania szczerych informacji.

  1. Szanuj innych

ENGIE przywiązuje najwyższą wagę do tolerancji, poszanowania praw człowieka, jego godności i wyjątkowości, a także poszanowania różnych kultur.

 

Te cztery zasady obowiązują w każdych okolicznościach mają zastosowanie do:

– wszystkich pracowników Grupy, podmiotów i spółek zależnych w ich codziennej działalności biznesowej

– relacji z klientami i interesariuszami (np. usługodawcami, partnerami, inwestorami, organizacjami pozarządowymi)

– środowiska, w którym działa Grupa (społeczności, gminy, środowisko naturalne).

 

Kluczowe dokumenty do pobrania:

– Karta etyki (pobierz)

– Praktyczny przewodnik po zasadach etyki (pobierz)