ENGIE Zielona Energia

siedziba – ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
telefon – 32 603 05 99
wwwwww.engie-zielonaenergia.pl

ENGIE Zielona Energia jest przedsiębiorstwem działającym na terenie całej Polski należącym do grupy energetycznej ENGIE

Działalność sprzedażowa:

  • Sprzedaż energii do klientów biznesowych o zużyciu powyżej 10 MWh rocznie

  • Oferujemy energię konwencjonalną oraz energię wyprodukowaną w 100% w odnawialnych źródłach energii, co jest potwierdzane Gwarancjami Pochodzenie

  • Oferujemy energię w cenach stałych bez dodatkowych opłat handlowych

  • Dla dużych Klientów oferujemy energię w oparciu o ceny Towarowej Giełdy

Obrót energią elektryczną w zakresie:

  • Handlu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

  • Handlu w ramach kontraktów bilateralnych

  • Produktów „origination”