Miejski system ciepłowniczy

Sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni rejonowej KR-1 przy ulicy Za Dworcem liczy ponad 17 km i obejmuje swym zasięgiem centralną część miasta, dostarczając energię cieplną do ok. 2/3 mieszkańców miasta, większości instytucji i firm.

Sieć ENGIE Złotów podlega ciągłej rozbudowie – w ostatnim czasie wybudowane zostały nowe odcinki wzdłuż ulic Zduny i Spichrzowa oraz Nieznanego Żołnierza.