Oferta

ENGIE Złotów oferuje kompleksową dostawę energii cieplnej do Państwa obiektów, istniejących lub nowopowstających w obrębie sieci ciepłowniczej Spółki.

ENGIE Złotów poza działalnością związana z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oferuje również usługi w zakresie:

  • konserwacji węzłów cieplnych

Zawarcie umowy na konserwację węzła cieplnego oznacza, że ENGIE Złotów przejmuje na siebie wykonywanie prac i czynności, które prowadzą do utrzymania urządzeń w stanie sprawności technicznej. Zapewniamy w tym zakresie profesjonalną obsługę, stałą kontrolę a w razie wystąpienia problemów szybką reakcję.
Ponadto Spółka realizuje zlecenia w zakresie doraźnych prac konserwacyjno-naprawczych.

  • prac budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą ciepłowniczą

Spółka realizuje zadania związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wykonaniem i montażem węzłów cieplnych

  • sprzedaży żużla

Spółka wytwarza w procesie spalania miału węglowego znaczące ilości żużla, wykorzystywane głównie w inwestycjach drogowych.

  • badań laboratoryjnych

Spółka oferuje wykonanie badań jakości paliw oraz usługi związane ze sporządzeniem odczynników chemicznych.

  • wynajmu powierzchni komina, lokali, gruntów i sprzętu

Spółka wynajmuje powierzchnie kominów na potrzeby instalacji urządzeń przekaźnikowo-transmisyjnych jak również świadczy usługi wynajmu lokali, gruntów i sprzętu.