ENGIE EC Słupsk

siedziba – ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk
telefon – 59 84 86 300
e-mail: sekretariat.ec@engie.com
www: www.ecslupsk.pl

ENGIE EC Słupsk dostarcza energię cieplną do obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska oraz Redzikowa.

Spółka oferuje również usługi w zakresie konserwacji węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych, usługi laboratoryjne oraz sprzedaż żużla.

Spółka produkuje energię cieplną w dwóch zmodernizowanych kotłowniach miałowych o łącznej mocy zainstalowanej – 159,4 MW.

Wszystkie etapy procesu technologicznego wspomagane są nowoczesną automatyką, gwarantującą wysoką efektywność produkcji.

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 97,68 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej.

Spółka dostarcza energię cieplną do 650 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 127,7 MW. Węzły będące własnością Spółki (483 szt.) wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Zarządzanie dostawą ciepła oraz całodobowa kontrola parametrów pracy z poziomu Dyspozytora odbywa się dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu nadrzędnego firmy Sauter.