Historia

ENGIE Złotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od roku 1976 jako kontynuator działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Złotowie. Na przestrzeni tych lat Spółka przeszła gruntowne przemiany strukturalne i własnościowe. W roku 1998 przedsiębiorstwo działające dotychczas w formie zakładu budżetowego przekształcone zostało w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miasto Złotów. W październiku 2001 roku, w drodze przeprowadzonej prywatyzacji, większościowy pakiet udziałów zostały objęty przez szwedzką spółkę Sydkraft AB (obecnie E.ON Sverige AB), zaś nazwa firmy zmieniona została na Sydkraft Złotów Spółka z o.o. w Złotowie.
W sierpniu 2012 roku E.ON Sverige sprzedał posiadane przez siebie udziały na rzecz ENGIE EC Słupsk (działającego wówczas jako Sydkraft EC Słupsk), która to firma również wchodziła w skład grupy kapitałowej E.ON Sverige.

W grudniu 2013 roku E.ON Sverige sprzedał wszystkie swoje udziały w polskich spółkach ciepłowniczych na rzecz GDF SUEZ Energy Services International S.A., zaś Spółka zmieniła z dniem 4 marca 2014 r. swoją nazwę na Cofely Złotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W następstwie zmiany nazwy przez spółkę-matkę z GDF SUEZ na ENGIE, od dnia 27 września 2016 r. Spółka działa pod firmą ENGIE Złotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od maja 2004 roku ENGIE Złotów zarządza inną spółką ciepłowniczą – ENGIE Term Spółka z o.o. (www.engie-term.pl), będącą wyłączną własnością większościowego udziałowca ENGIE Złotów – ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.