Program inwestycyjny

ENGIE Złotów dokonuje corocznie znacznych inwestycji związanych z eksploatacją i rozwojem swojego systemu ciepłowniczego.
Głównymi kierunkami inwestycyjnymi są:

  • przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej,
  • modernizacja procesu produkcji ciepła – dalsza poprawa efektywności wytwarzania ciepła i ochrona środowiska,
  • modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych – zwiększenie bezpieczeństwa dostaw jak również obniżenie strat przesyłowych ciepła oraz nośnika.

Najważniejszym projektem inwestycyjnym realizowanym w ostatnim okresie była modernizacja instalacji odpylania dla wszystkich 4 kotłów węglowych. Prace realizowane w latach 2013 – 2016, których łączny koszt wyniósł ponad 1,5 miliona złotych, pozwolił na ograniczenie emisji pyłów do poziomu poniżej 100 mg/m3 spalin.
W zakresie inwestycji rozwojowych do najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach zaliczyć można rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku ulicy Spichrzowej oraz wzdłuż ulicy Nieznanego Żołnierza, przyłączenia nowopowstałych oraz istniejących budynków na terenie „starego miasta” jak również przyłączenia nowopowstałych budynków na terenie byłego tartaku, obiektów wielorodzinnych TBS, firmy developerskiej ATRIUM oraz SEBTOM.