Taryfa

ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 5 sierpnia 2022 roku wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.

 

Zgodnie z decyzją z dnia 21 lipca 2022 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 466 z dnia 21 lipca 2022 roku (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html).

 

 1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 5 sierpnia 2022 roku

  Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa

taryfowa

  miary A B C E

F

1

2 3 4 5 6 7

8

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

10 632,16

10 632,16 10 632,16 10 632,16

10 632,16

2

Cena ciepła

zł/GJ

89,63

89,63 89,63 89,63

89,63

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

36,01

36,01 36,01 36,01

36,01

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

1 602,67 2 649,95 1 972,55

2 652,03

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

18,49 22,59 18,50

22,71

 

 1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 5 sierpnia 2022 roku

  Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa

taryfowa

  miary A B C E

F

1 2 3 4 5 6 7

8

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

13 077,56

13 077,56 13 077,56 13 077,56

13 077,56

2

Cena ciepła

zł/GJ

110,24

110,24 110,24 110,24

110,24

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

44,29

44,29 44,29 44,29

44,29

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

1 971,28 3 259,44 2 426,24

3 262,00

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

22,74 27,79 22,76

27,93

* W okresie do dnia 31 października 2022 r. zastosowanie ma obniżona tymczasowo stawka podatku VAT w wysokości 5%.

 

W oparciu o decyzję z dnia 21 lipca 2022 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

 

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

 

 1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 5 sierpnia 2022 roku

    Grupa Grupa Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa

taryfowa

    BC CC EC

FC

1

2 3 4 5 6

7

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

130,74

135,62 130,75

134,82

z tego :

         
  a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

108,85

108,85 108,85

108,85

 

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

21,89

26,77 21,90

25,97

2 Cena nośnika ciepła

zł/m3

36,01

36,01 36,01

36,01

 

 1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 5 sierpnia 2022 roku.

      Grupa Grupa Grupa

  Grupa

  L.p.

  Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa

  taryfowa

      BC CC EC

  EC

  1

  2 3 4 5 6

  7

  1 Cena tylko za ciepło zł/GJ

  160,81

  166,82 160,83

  165,83

    z tego :          
   

  a) cena za dostarczone ciepło

  zł/GJ

  133,89

  133,89 133,89

  133,89

   

  b) cena za przesył ciepła

  zł/GJ

  26,92

  32,93 26,94

  31,94

  2

  Cena nośnika ciepła

  zł/m3

  44,29

  44,29 44,29

  44,29

* W okresie do dnia 31 października 2022 r. zastosowanie ma obniżona tymczasowo stawka podatku VAT w wysokości 5%.

 

Niniejsza zmiana dotyczy taryfy ciepła wprowadzonej od 12 listopada 2021 r., przyznanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.

 

W mocy pozostają przyznane odbiorcom rabaty z tytułu zawarcia długoterminowych umów na dostawy ciepła.