Taryfa

ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 1 czerwca 2022 roku wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.

 

Zgodnie z decyzją z dnia 16 maja 2022 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 

Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 301 z dnia 16 maja 2022 roku (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html).

 

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 roku

 

 

  Jednostka  Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7

8

1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 9 093,53 9 093,53 9 093,53 9 093,52 9 093,53
2 Cena ciepła  zł/GJ

76,66

76,66 76,66 76,66

76,66

3 Cena nośnika ciepła zł/m3

32,62

32,62 32,62 32,62

32,62

4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c

1 449,88 2 497,16 1 819,76

2 455,10

5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ

16,79 21,32 17,12

21,07

 

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 roku

 

    Jednostka  Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 11 185,04 11 185,04 11 185,04 11 185,04 11 185,04
2 Cena ciepła zł/GJ 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 1 783,35 3 071,51 2 238,30 3 019,77
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 20,65 26,22 21,06 25,92

 

* W okresie do dnia 31 lipca 2022 r. zastosowanie ma obniżona tymczasowo stawka podatku VAT w wysokości 5%.

 

W oparciu o decyzję z dnia 16 maja 2022 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

 

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

 

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 roku

 

      Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
      BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 112,96 118,36 113,36 117,19
  z tego :          
  a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 93,10 93,10 93,10 93,10
  b) cena za przesył ciepła zł/GJ 19,86 25,26 20,26 24,09
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 32,62 32,62 32,62 32,62

 

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 roku.
      Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
      BC CC EC EC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 138,94 145,58 139,43 144,14
  z tego :          
  a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 114,51 114,51 114,51 114,51
  b) cena za przesył ciepła zł/GJ 24,43 31,07 24,92 29,63
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 40,12 40,12 40,12 40,12

 

* W okresie do dnia 31 lipca 2022 r. zastosowanie ma obniżona tymczasowo stawka podatku VAT w wysokości 5%.

 

Niniejsza zmiana dotyczy taryfy ciepła wprowadzonej od 12 listopada 2021 r., przyznanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.

 

W mocy pozostają przyznane odbiorcom rabaty z tytułu zawarcia długoterminowych umów na dostawy ciepła.