Taryfa

Zgodnie z decyzją z dnia 14 grudnia 2018 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku, poz. 10104 (http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10104/akt.pdf).

Decyzja ta stanowi zmianę decyzji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła ENGIE Złotów, która wraz z pełnym tekstem taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2018 r., poz. 4912 (http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4912/akt.pdf).

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku

Jednostka

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

miary

A

B

C

E

F

G

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

4 489,02

4 489,02

4 489,02

4 489,02

4 489,02

6 610,32

2

Cena ciepła

zł/GJ

39,88

39,88

39,88

39,88

39,88

79,68

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

20,87

20,87

20,87

20,87

20,87

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

909,77

1 662,48

1 211,20

1 605,98

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

10,76

14,56

11,63

15,18

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku

Jednostka

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

miary

A

B

C

E

F

G

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

5 521,49

5 521,49

5 521,49

5 521,49

5 521,49

8 130,69

2

Cena ciepła

zł/GJ

49,05

49,05

49,05

49,05

49,05

98,01

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

1 119,02

2 044,85

1 489,78

1 975,36

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

13,23

17,91

14,30

18,67

W oparciu o decyzję z dnia 14 grudnia 2018 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

BC

CC

EC

FC

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

61,19

65,62

62,10

65,09

z tego :

a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

48,43

48,43

48,43

48,43

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

12,76

17,19

13,67

16,66

2

Cena nośnika ciepła

zł/m3

20,87

20,87

20,87

20,87

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

BC

CC

EC

FC

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

75,26

80,71

76,38

80,06

z tego :

a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

59,57

59,57

59,57

59,57

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

15,69

21,14

16,81

20,49

2

Cena nośnika ciepła

zł/m3

25,67

25,67

25,67

25,67

Niniejsza zmiana dotyczy taryfy ciepła wprowadzonej od 11 lipca 2018 r., przyznanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.

W mocy pozostają przyznane odbiorcom rabaty z tytułu zawarcia długoterminowych umów na dostawy ciepła.