Taryfa

ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 21 października 2020 roku wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Zgodnie z decyzją z dnia 2 października 2020 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie nową taryfę dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 

Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki  – Ciepło z dnia 2 października 2020 roku, poz. 262/2020 (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3913,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html).

1.Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 21 października 2020 roku

    Jednostka  Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 5 202,75 5 202,75 5 202,75 5 202,75 5 202,75
2 Cena ciepła  zł/GJ 43,44 43,44 43,44 43,44 43,44
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 1 037,09 1 929,26 1 342,27 1 790,68
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 11,88 16,40 13,03 15,76

2.Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia  21 października 2020 roku

    Jednostka  Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 399,38 6 399,38 6 399,38 6 399,38 6 399,38
2 Cena ciepła zł/GJ 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 27,76 27,76 27,76 27,76 27,76
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 1 275,62 2 372,99 1 650,99 2 202,54
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 14,61 20,17 16,03 19,38

W oparciu o decyzję z dnia 2 października 2020 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

1.Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 21 października 2020 roku

      Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
      BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 66,76 72,15 68,13 70,69
  z tego :          
  a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 52,74 52,74 52,74 52,74
  b) cena za przesył ciepła zł/GJ 14,02 19,41 15,39 17,95
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 22,57 22,57 22,57 22,57

 

2.Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia  21 października 2020 roku.

      Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
      BC CC EC EC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 82,11 88,74 83,80 86,95
  z tego :          
  a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 64,87 64,87 64,87 64,87
  b) cena za przesył ciepła zł/GJ 17,24 23,87 18,93 22,08
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 27,76 27,76 27,76 27,76

Nowa taryfa przyznana została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy

W mocy pozostają przyznane odbiorcom rabaty z tytułu zawarcia długoterminowych umów na dostawy ciepła.