Taryfa

ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 7 lipca 2021 roku wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.

Zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2021 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Ciepło nr 191 z dnia 17 czerwca 2021 roku. (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html).

Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 7 lipca 2021 roku

 

 

Jednostka

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

 

 

miary

A

B

C

E

F

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

5 465,99

5 465,99

5 465,99

5 465,99

5 465,99

2

Cena ciepła

zł/GJ

45,64

45,64

45,64

45,64

45,64

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

23,14

23,14

23,14

23,14

23,14

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

1 063,02

1 955,19

1 368,19

1 823,58

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

12,16

16,61

13,27

16,03

Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 7 lipca 2021 roku

 

 

Jednostka

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

 

 

miary

A

B

C

E

F

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

6 723,17

6 723,17

6 723,17

6 723,17

6 723,17

2

Cena ciepła

zł/GJ

56,14

56,14

56,14

56,14

56,14

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,46

28,46

28,46

28,46

28,46

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

1 307,51

2 404,88

1 682,87

2 243,00

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

14,96

20,43

16,32

19,72

W oparciu o decyzję z dnia 17 czerwca 2021 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 7 lipca 2021 roku

 

 

 

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

BC

CC

EC

FC

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

69,78

75,08

71,10

73,68

 

z tego :

 

 

 

 

 

 

a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

55,42

55,42

55,42

55,42

 

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

14,36

19,66

15,68

18,26

2

Cena nośnika ciepła

zł/m3

23,14

23,14

23,14

23,14

Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 7 lipca 2021 roku.

 

 

 

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

taryfowa

taryfowa

taryfowa

taryfowa

BC

CC

EC

FC

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

85,83

92,35

87,46

90,63

 

z tego :

 

 

 

 

 

 

a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

68,17

68,17

68,17

68,17

 

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

17,66

24,18

19,29

22,46

2

Cena nośnika ciepła

zł/m3

28,46

28,46

28,46

28,46

Niniejsza zmiana dotyczy taryfy ciepła wprowadzonej od 21 października 2021 r., przyznanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.

W mocy pozostają przyznane odbiorcom rabaty z tytułu zawarcia długoterminowych umów na dostawy ciepła.