Taryfa

ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.

 

Zgodnie z decyzją z dnia 16 stycznia 2023 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

 

Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki  – Ciepło z dnia 16 stycznia 2023 roku, poz. 17/2023 (https://bip.ure.gov.pl/download/3/16322/ENGIEZlotow.pdf).

 

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
    Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 16 617,13 16 617,13 16 617,13 16 617,13 16 617,13
2 Cena ciepła zł/GJ 137,52 137,52 137,52 137,52 137,52
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 2 724,69 3 924,92 3 092,99 4 083,82
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 30,56 32,58 27,37 33,20

 

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
    Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 20 439,07 20 439,07 20 439,07 20 439,07 20 439,07
2 Cena ciepła zł/GJ 169,15 169,15 169,15 169,15 169,15
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 65,45 65,45 65,45 65,45 65,45
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 3 351,37 4 827,65 3 804,38 5 023,10
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 37,59 40,07 33,67 40,84

 

Odbiorcy uprawnieni na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw korzystać będą do dnia 30 kwietnia 2023 r. z cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 

  1. Tabela cen i stawek za wytwarzanie ciepła z rekompensatą netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
    Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary B C E F
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena za moc zamówioną z rekompensatą zł/MW/m-c 10 365,86 10 365,86 10 365,86 10 365,86
2 Cena ciepła z rekompensatą zł/GJ 85,79 85,79 85,79 85,79
3 Cena nośnika ciepła z rekompensatą zł/m3 33,19 33,19 33,19 33,19

 

  1. Tabela cen i stawek za wytwarzanie ciepła z rekompensatą brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
    Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary B C E F
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena za moc zamówioną z rekompensatą zł/MW/m-c 12 750,01 12 750,01 12 750,01 12 750,01
2 Cena ciepła z rekompensatą zł/GJ 105,52 105,52 105,52 105,52
3 Cena nośnika ciepła z rekompensatą zł/m3 40,82 40,82 40,82 40,82

 

W oparciu o decyzję z dnia 16 stycznia 2023 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

 

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

 

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
      Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
      BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 202,62 205,02 198,82 205,76
  z tego :          
  a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 166,37 166,37 166,37 166,37
  b) cena za przesył ciepła zł/GJ 36,25 38,65 32,45 39,39
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 53,21 53,21 53,21 53,21

 

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku.
      Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
      BC CC EC EC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 249,23 252,18 244,55 253,09
  z tego :          
  a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 204,64 204,64 204,64 204,64
  b) cena za przesył ciepła zł/GJ 44,59 47,54 39,91 48,45
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 65,45 65,45 65,45 65,45

 

Odbiorcy uprawnieni na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw korzystać będą do dnia 30 kwietnia 2023 r. z cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 

  1. Tabela cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
    Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1. Cena za dostarczone ciepło z rekompensatą zł/GJ 103,79 103,79 103,79 103,79
2. Cena nośnika ciepła z rekompensatą zł/m3 33,19 33,19 33,19 33,19

 

  1. Tabela cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 roku
    Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
    miary BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1. Cena za dostarczone ciepło z rekompensatą zł/GJ 127,66 127,66 127,66 127,66
2. Cena nośnika ciepła z rekompensatą zł/m3 40,82 40,82 40,82 40,82

 

Niniejsza zmiana dotyczy taryfy ciepła wprowadzonej od 14 grudnia 2022 r., przyznanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.