Taryfa

Aktualna taryfa ciepła ENGIE Złotów sp. z o.o. została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2018 roku i obowiązuje od dnia 11 lipca 2018 r.

Decyzja ta wraz z pełnym tekstem taryfy ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku, poz. 4912 ( http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4912/akt.pdf ).

1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 11 lipca 2018 roku

L.p.

 Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Grupa
taryfowa
A

Grupa
taryfowa
B

Grupa
taryfowa
C

Grupa
taryfowa
E

Grupa
taryfowa
F

Grupa
taryfowa
G

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

4 144,65

4 144,65

4 144,65

4 144,65

4 144,65

5 495,90

2

Cena ciepła

zł/GJ

36,82

36,82

36,82

36,82

36,82

66,25

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

20,07

20,07

20,07

20,07

20,07

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

873,91

1 626,63

1.175,35

1 563,33

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

10,34

14,25

11,29

14,78

2. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 11 lipca 2018 roku.

L.p.

 Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Grupa
taryfowa
A

Grupa
taryfowa
B

Grupa
taryfowa
C

Grupa
taryfowa
E

Grupa
taryfowa
F

Grupa
taryfowa
G

1

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

5 097,92

5 097,92

5 097,92

5 097,92

5 097,92

6 759,96

2

Cena ciepła

zł/GJ

45,29

45,29

45,29

45,29

45,29

81,49

3

Cena nośnika ciepła

zł/m3

24,69

24,69

24,69

24,69

24,69

4

Opłata stała za przesył

zł/MW/m-c

1.074,91

2 000,75

1 445,68

1 922,90

5

Opłata zmienna za przesył

zł/GJ

12,72

17,53

13,89

18,18

W oparciu o decyzję z dnia 14 czerwca 2018 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.
system rozliczeń – tylko za ciepło

1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 11 lipca 2018 roku

 L.p.

 Wyszczególnienie

 Jednostka

Grupa
taryfowa
BC

Grupa
taryfowa
CC

Grupa
taryfowa
EC

Grupa
taryfowa
FC

1

2

3

4

5

6

7

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

56,98

61,54

57,99

60,94

z tego :

a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

44,72

44,72

44,72

44,72

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

12,26

16,82

13,27

16,22

2

Cena nośnika ciepła

zł/m3

20,07

20,07

20,07

20,07

2. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 11 lipca 2018 roku.

 L.p.

 Wyszczególnienie

 Jednostka

Grupa
taryfowa
BC

Grupa
taryfowa
CC

Grupa
taryfowa
EC

Grupa
taryfowa
FC

1

2

3

4

5

6

7

1

Cena tylko za ciepło

zł/GJ

70,09

75,70

71,33

74,96

z tego :

a) cena za dostarczone ciepło

zł/GJ

55,01

55,01

55,01

55,01

b) cena za przesył ciepła

zł/GJ

15,08

20,69

16,32

19,95

2

Cena nośnika ciepła

zł/m3

24,69

24,69

24,69

24,69

W mocy pozostają przyznane odbiorcom rabaty z tytułu zawarcia długoterminowych umów na dostawy ciepła.