Taryfa

ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

 

Zgodnie z decyzją z dnia 11 grudnia 2023 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie nową taryfę dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

 

Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki  – Ciepło z dnia 11 grudnia 2023 roku, poz. 530/2023 (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4366,Taryfy-opublikowane-w-2023-r.html).

 

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 14 554,53 14 554,53 14 554,53 14 554,53 14 554,53
2 Cena ciepła zł/GJ 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 2 539,06 3 884,92 2 942,18 3 792,34
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 26,91 30,18 23,81 28,32

 

 

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku

 

Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
miary A B C E F
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 17 902,07 17 902,07 17 902,07 17 902,07 17 902,07
2 Cena ciepła zł/GJ 122,14 122,14 122,14 122,14 122,14
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 49,88 49,88 49,88 49,88 49,88
4 Opłata stała za przesył zł/MW/m-c 3 123,04 4 778,45 3 618,88 4 664,58
5 Opłata zmienna za przesył zł/GJ 33,10 37,12 29,29 34,83

 

 

Odbiorcy uprawnieni na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw korzystać będą do dnia 30 czerwca  2024 r. z cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 

  1. Tabela cen i stawek za wytwarzanie ciepła z rekompensatą netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
miary B C E F
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena za moc zamówioną z rekompensatą zł/MW/m-c 12 145,74 12 145,74 12 145,74 12 145,74
2 Cena ciepła z rekompensatą zł/GJ 82,87 82,87 82,87 82,87
3 Cena nośnika ciepła z rekompensatą zł/m3 33,84 33,84 33,84 33,84

 

 

W oparciu o decyzję z dnia 11 grudnia 2023 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie
za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.

 

Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.

system rozliczeń – tylko za ciepło

 

  1. Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 156,65 160,59 152,91 158,35
z tego :
a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 124,38 124,38 124,38 124,38
b) cena za przesył ciepła zł/GJ 32,27 36,21 28,53 33,97
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 40,55 40,55 40,55 40,55

 

 

  1. Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku.
Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie Jednostka taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
BC CC EC EC
1 2 3 4 5 6 7
1 Cena tylko za ciepło zł/GJ 192,68 197,53 188,08 194,77
z tego :
a) cena za dostarczone ciepło zł/GJ 152,99 152,99 152,99 152,99
b) cena za przesył ciepła zł/GJ 39,69 44,54 35,09 41,78
2 Cena nośnika ciepła zł/m3 49,88 49,88 49,88 49,88

 

Odbiorcy uprawnieni na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw korzystać będą do dnia 30 czerwca 2024 r. z cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 

  1. Tabela cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Jednostka Grupa Grupa Grupa Grupa
L.p. Wyszczególnienie taryfowa taryfowa taryfowa taryfowa
miary BC CC EC FC
1 2 3 4 5 6 7
1. Cena za dostarczone ciepło z rekompensatą zł/GJ 103,80 103,80 103,80 103,80
2. Cena nośnika ciepła z rekompensatą zł/m3 33,84 33,84 33,84 33,84

 

Nowa taryfa przyznana została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.