Pogotowie techniczne

TELEFON: 67 263 29 69 / 67 263 28 46 / 506 458 735

  • nadzór nad pracą źródeł ciepła i siecią ciepłowniczą,
  • natychmiastowa reakcja na zgłoszenia i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu ciepłowniczego,
  • usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych na instalacjach grzewczych,
  • współpraca ze służbami technicznymi odbiorców ciepła,
  • bieżące informowanie odbiorców o sytuacji w zakresie produkcji i dystrybucji energii cieplnej.