Rekompensaty

Rekompensata do ciepła sieciowego

Kogo obejmuje:
podmioty określone w art. 4.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w szczególności gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej.

Co trzeba zrobić:

 • jednorazowo złożyć stosowne oświadczenie (Dz.U. 2022 poz.1975)
 • aby stawki z rekompensatą obowiązywały od października 2022 r. oświadczenie należy złożyć w terminie
  do 11 października 2022 r., złożenie oświadczenia po 11 października skutkuje naliczeniem stawek z rekompensatą
  od następnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia
 • odbiorcy indywidualni spełniający definicję „gospodarstwa domowego” NIE MUSZĄ składać oświadczeń.
  Stawka za ciepło z rekompensatą dla odbiorców indywidualnych będzie zastosowana automatycznie.

 

Stawki z rekompensatą dla grup taryfowych A, B, C, E i F:

 • cena za zamówioną moc cieplną – 10 137,11 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 85,46 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 34,33 zł/m3 (netto)

 

Stawki z rekompensatą dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło – grupy taryfowe BC, CC, EC i FC:

 • cena za dostarczone ciepło – 103,78 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 34,33 zł/m3 (netto)

 

Stawki taryfowe dotyczące przesyłu i dystrybucji ciepła pozostają bez zmian.