Rekompensaty

Maksymalne ceny dostawy ciepła

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Informacji nr 9/2023 ceny i stawki taryfowe powiększone o 40% w stosunku do cen i stawek taryfowych obowiązujących w dniu 30.09.2022 r.

W przypadku ENGIE Złotów opublikowane ceny i stawki wynoszą:

lp.

 

rodzaje cen
i stawek opłat
jednostka

miary

grupa odbiorców

A
B
C
E
F
1.

 

cena za zamówioną moc cieplną:

– roczna

 

 

-rata miesięczna

 

zł/MW/

rok

 

netto

178 620,20
zł/MW/

m-c

netto

14 885,02

2.
cena ciepła zł/GJ

netto

125,48

3.
cena nośnika ciepła zł/m3

netto

50,41

4.
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

-roczna

 

-rata miesięczna

 

zł/MW/

rok

 

 

netto

26 924,94

44 519,19 33 138,90

44 554,12

zł/MW/

m-c

netto

2 243,75

3 709,93 2 761,58

3 712,84

5.
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ

netto

25,89

31,63 25,90

31,79

Powyższe ceny służą do kalkulacji maksymalnej ceny dostawy ciepła jaka może być stosowana w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wobec odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy i dla ENGIE Złotów wynosi 185,39 zł/GJ netto.

Ze względu na fakt, że stosowane obecnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększone o średnią stawkę za usługi przesyłowe są niższe niż maksymalna cena dostawy ciepła, ENGIE Złotów w dalszym ciągu stosować będzie wobec odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wskazane poniżej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz stawki za usługi przesyłowe według obowiązującej taryfy.

Stawki z rekompensatą dla grup taryfowych A, B, C, E i F – obowiązujące od 01.02.2023 r.:

 • cena za zamówioną moc cieplną – 10 365,86 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 85,79 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 33,19 zł/m3 (netto)

 

Stawki z rekompensatą dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło – grupy taryfowe BC, CC, EC i FC – obowiązujące od 01.02.2023 r.:

 • cena za dostarczone ciepło – 103,79 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 33,19 zł/m3 (netto)

 

Rekompensata do ciepła sieciowego

Kogo obejmuje:
podmioty określone w art. 4.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w szczególności gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej.

Co trzeba zrobić:

 • jednorazowo złożyć stosowne oświadczenie (Dz.U. 2022 poz.1975)
 • aby stawki z rekompensatą obowiązywały od października 2022 r. oświadczenie należy złożyć w terminie do 11 października 2022 r., złożenie oświadczenia po 11 października skutkuje naliczeniem stawek z rekompensatą od następnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia
 • odbiorcy indywidualni spełniający definicję „gospodarstwa domowego” NIE MUSZĄ składać oświadczeń. Stawka za ciepło z rekompensatą dla odbiorców indywidualnych będzie zastosowana automatycznie.

 

Stawki z rekompensatą dla grup taryfowych A, B, C, E i F – obowiązujące od 01.02.2023 r.:

 • cena za zamówioną moc cieplną – 10 365,86 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 85,79 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 33,19 zł/m3 (netto)

 

Stawki z rekompensatą dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło – grupy taryfowe BC, CC, EC i FC – obowiązujące od 01.02.2023 r.:

 • cena za dostarczone ciepło – 103,79 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 33,19 zł/m3 (netto)

 

 

Stawki z rekompensatą dla grup taryfowych A, B, C, E i F – obowiązujące od 14.12.2022 r.:

 • cena za zamówioną moc cieplną – 10 563,41 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 85,45 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 33,37 zł/m3 (netto)

 

Stawki z rekompensatą dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło – grupy taryfowe BC, CC, EC i FC – obowiązujące od 14.12.2022 r.:

 • cena za dostarczone ciepło – 103,79 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 33,37 zł/m3 (netto)

 

 

Stawki z rekompensatą dla grup taryfowych A, B, C, E i F – obowiązujące w okresie od 1.10.2022 r. do 13 grudnia 2022 r.:

 • cena za zamówioną moc cieplną – 10 137,11 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 85,46 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 34,33 zł/m3 (netto)

 

Stawki z rekompensatą dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło – grupy taryfowe BC, CC, EC i FC – obowiązujące w okresie od 1.10.2022 r. do 13 grudnia 2022 r.:

 • cena za dostarczone ciepło – 103,78 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 34,33 zł/m3 (netto)

 

Stawki taryfowe dotyczące przesyłu i dystrybucji ciepła pozostają bez zmian.