Aktualności

 

 

UWAGA! Kasa zamknięta od 01.03.2020 roku

Ogłoszenie o likwidacji kasy i zaprzestaniu przyjmowania wpłat gotówkowych. 

 

ENGIE Złotów  Sp. z o.o. w Złotowie  informuje, że z dniem 01.03.2020 roku nastąpi likwidacja kasy w siedzibie Spółki oraz zaprzestanie przyjmowania wpłat gotówkowych. 

 

Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów prosimy o dokonywanie wpłat należności za energię cieplną i inne usługi przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub gotówką w bankach oraz innych agencjach pośrednictwa finansowego.

Zarząd  ENGIE Złotów Sp. z o.o. w Złotowie