Wytwarzanie ciepła

ENGIE Złotów produkuje energię cieplną w opalanej miałem węglowym kotłowni KR-1 o mocy 38,1 MW przy ulicy Za Dworcem oraz w 2 lokalnych kotłowniach gazowych zlokalizowanych na terenie Złotowa o łącznej mocy 0,44 MW. Spółka dysponuje zmodernizowaną bazą produkcyjną, zapewniającą uzyskiwanie wysokiej sprawności spalania paliw w procesie wytwarzania ciepła. Ponadto zainstalowane kotły wspomagane są nowoczesną aparaturą kontrolno-pomiarową, gwarantującą wysoką efektywność produkcji. Moc cieplna zainstalowanych przez Spółkę kotłów zapewnia zarówno bezpieczeństwo dostaw dla dotychczasowych odbiorców jak również pozwala na realizację przyłączeń kolejnych obiektów.

W zakresie produkcji ciepła Spółka kładzie również duży nacisk na ekologię – wytwarzanie energii odbywa się w wysoce sprawnych kotłach, co pozwala na ograniczenie zużycia węgla. Ponadto kotłownia wyposażona jest w nowoczesne instalacje odpylania, dzięki którym znacznemu ograniczeniu ulega emisja pyłów.

Procentowy udział ciepła wytworzonego w źródłach ENGIE Złotów Spółka z o.o. w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2016 wynosi :

  • dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii: 0%,
  • dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów: 0%,
  • dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych: 0%.