Przetargi


Złotów, dnia 07.05.2018 r

Ogłoszenie o przetargu

ENGIE Złotów Spółka z o.o. , 77-400 Złotów ul. Za Dworcem 3, ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie węzła ciepłowniczego CO, CWU i Wentylacji w budynku Centrum Handlowego w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego w terminie do 12 listopada 2018 roku

Zakres oraz warunki przetargu znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg nie jest przetargiem wg ustawy o zamówieniach publicznych.

ENGIE Złotów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej fazie postępowania bez podania przyczyny.

Zainteresowani oferenci mogą pobrać w biurze ENGIE Złotów ul. Za Dworcem 3, projekt węzła, specyfikację materiałową, SIWZ, kosztorys ślepy, projekt umowy.

Zarząd Spółki


Nieaktualne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

ENGIE Złotów Złotów Spółka z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn 150 , DN 125 i Dn 65 o długości 633 mb. w Złotowie w obrębie ulicy Polnej , ulicy Zielnej , ulicy Królowej Jadwigi i ulicy Domańskiego w terminie od dnia 04.05.2018 roku do 10.08.2018roku. Zakres oraz warunki przetargu znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Przetarg nie jest przetargiem wg ustawy o zamówieniach publicznych . Engie Złotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej fazie postępowania bez podania przyczyny . Dla zainteresowanych oferentów prześlemy w formie elektronicznej projekt sieci , profile, projekt organizacji ruchu , kosztorys ślepy , SIWZ oraz projekt umowy .

Zarząd Spółki