ENGIE EC Serwis

siedziba – ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk
sekretariat – 59 847 44 80
pogotowie techniczne – 993
e-mailsekretariat.ecs@engie.com
wwwhttp://engie-ecserwis.pl/

ENGIE EC Serwis zaspakaja potrzeby przedsiębiorstw ciepłowniczych, innych przedsiębiorstw, instytucji i mieszkańców z regionu. Działa w zakresie świadczenia usług serwisowych i eksploatacyjnych infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej w ramach aktualnie dostępnych, ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań.

Oferta Spółki obejmuje budowę, eksploatację, konserwację i serwis w zakresie:
  • elektryka – instalacje elektryczne, alarmowe, telefoniczne, teleinformatyczne, domofonowe, telewizyjne

  • hydraulika – wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociągowe, kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, sieci i instalacje ciepłownicze, kotłownie gazowe i olejowe małej i średniej mocy, urządzenia uzdatniania wody

  • automatyka – instalacje zasilania, sterowania automatyki oraz analizy pomiarowej i regulacyjnej dla procesów technologicznych w kotłowniach, węzłów cieplnych, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych, instalacji sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych, procesów technologicznych linii produkcyjnych

  • pomiary – wykonujemy pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz badania termowizyjne i przeglądy konserwacyjne