Przesył i dystrybucja

Przesył energii cieplnej odbywa się poprzez sieć ciepłowniczą wysokoparametrową o łącznej długości ponad 17 km. W blisko 70% sieć Spółki wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 7% sieci to sieć napowietrzna, a pozostała część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.
Ponadto ENGIE Złotów posiada ponad 1 300 m sieci dystrybucyjnej niskoparametrowej.

Spółka dostarcza energię cieplną do ponad 350 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej ok. 31 MW. Węzły będące własnością Spółki wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą pożądany przez odbiorcę komfort cieplny.

W ostatnich latach sieć ciepłownicza Spółki została znacznie rozszerzona obejmując swych zasięgiem obiekty osiedla na terenie byłego tartaku, okolice ulic Zduny/Spichrzowa oraz Nieznanego Żołnierza.

Zapewnieniu bezawaryjnej pracy sieci oraz ograniczeniu strat związanych z przesyłem ciepła służą przeprowadzane systematycznie przeglądy termowizyjne oraz modernizacje wybranych odcinków ciepłociągu.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wp,c dla sieci cieplnej ENGIE Złotów za rok 2023 wyniósł 1,57.